Anade

Ehiza eta Arrantza Elkartea / Sociedad de Caza y Pesca

Ehiza / Caza
Asier Ayerza

Anade elkarteko ehiza delegatua.

Delegado de caza de la Sociedad Anade


2015-2016 Denboraldia

Beda erdiko ehiza: Hurrengo abuztuaren 28an Deba_Zumaia biotopoaren beda erdiko zozketak hasiko dira. Zozketak Anade Elkartean izango dira arratsaldeko 7tan. Bi astean behin egingo dira irailaren 15a arte eta bakoitzean, asteko 10 pase zozketatuko dira. Beda erdia urriaren 9an bukatuko da biotoparen pasa eremuan.

Uxoen ehiza pasan postu fijoetan: Uxoak pasan ehiztatzeko zozketak San Miguel eta Pikote eremuetan, urriaren 9an hasiko dira, zozketak astero egingo dira, ezteazkenetan arratsaldeko 7tan eta larunbatean arratsaldeko 5tan Talaipe jatetxean, azaroaren 18a arte. Guztira 20 postu zozketatuko dira.

Beda Orokorreko Ehiza: Zozketak azaroaren 20an hasiko dira, Anade Elkartean, arratsaldeko 7tan. Zozketak hamabostero egingo dira, azkena 2016ko urtarrilaren 15ean, astero 10 baimen banatuko dituzte. Beda orokorra, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako egutegiaren arabera, 2016ko abenduaren 31a bukatzen da.

Oilagoraren Ehiza: Zozketa 2016ko urtarrilaren 29an, Anade elkartean arratsaldeko 7an. Egun horretan, ehizarako dagoen eperako zozketak egingo dira. Astean 10 pase daude zozketatzeko otsailaren 21a arte.Temporada 2015-2016

Caza de media veda: el próximo 28/08/15 darán comienzo los sorteos de la media veda en el biotopo Deba - Zumaia, el lugar de los sorteos será en la sociedad Anade a las 7 de la tarde, los sorteos se realizaran cada dos semanas finalizando el 25/09/15 y serán sorteados diez pases por semana, la media veda finalizara el 9/10/15 en la zona de pasa del biotopo.

Caza de la pasa de paloma en puesto fijo: el viernes 9/10/15 se iniciaran los sorteos de la pasa de la paloma en las zonas de San Miguel y Pikote, los sorteos se realizaran los miércoles a las 7 de la tarde y los sábados a las 5 de la tare de cada semana en el restaurante Talai de Zumaia, los puestos sorteados serán 28 en total, los sorteos finalizaran el 18/11/15.

Caza veda general: los sorteos darán comienzo el 20/11/15, se realizaran en la Sociedad Anade a las 7 de la tarde, los sorteos serán cada dos semanas siendo el último sorteo el 15/01/16, serán sorteados diez pases por semana, la veda general finalizara el 31/12/16 según el calendario de vedas de la Diputación de Guipúzcoa.

Caza de la Becada: el sorteo será el 29/01/16, el lugar del sorteo será en la Sociedad Anade a las 7 de la tarde, se realizaran los sorteos de las tres semanas que dura este periodo de caza, los pases sorteados serán diez por semana, finalizando esta modalidad el 21/02/16 según calendario de vedas.